“Implementatie van de huidige guidelines aan de hand van multidisciplinaire zorgplannen”

Door permanente navorming trachten onze zorgverstrekkers hun zorgaanbod af te stemmen op de wetenschappelijke evidentie en de beste ervaringen.

Het zorgaanbod voorziet in verschillende multidisciplinaire zorgplannen, gebaseerd op de bestaande zorgpaden.