Martin Pallemans
Bachelor in de podologie, Arteveldehogeschool Gent
Lid project “Diabetes Multi, beter leven met diabetes” – PMC Boekenberg

Lector opleiding podologie Arteveldehogeschool Gent
Districtmanager provincie Antwerpen Belgische Vereniging der Podologen ABP/BVP
Gastspreker op binnen- en buitenlandse congressen en bijscholingen.