COÖRDINATIE

Els Gielen
Verpleegkundige
Medeoprichtster en -coördinator Paramedisch Centrum Boekenberg
Penningmeester vzw Thuisverpleegkundige kring Antwerpen (TVKA)
Lid Algemene vergadering ELZ Antwerpen Oost
Lid project “Diabetes Multi, beter leven met diabetes” – PMC Boekenberg