Plaats binnen de gezondheidssector
De thuisverpleging voorziet verpleegkundige verstrekkingen voor de patiënten in hun thuissituatie. Ze biedt bijstand en helpt handelingen uitvoeren waardoor het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van de patiënt beoogd wordt.

Zij respecteert de rechten van de patiënt en de deontologische code en is gehouden aan het beroepsgeheim.

De titel van “Verpleegkundige” is beschermd en wordt verkregen na een hogeschool opleiding.

Een thuisverpleegkundige is geregistreerd bij het RIZIV.

Doelstellingen
De hoofddoelstelling van de thuisverpleegkundige is om patiënten zo lang en zo zelfstandig mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te laten verblijven.