Plaats binnen de gezondheidszorg
Kinesitherapie is in hoofdzaak het vakgebied van het menselijk bewegen en functioneren.

Kinesitherapeutische zorgverlening wordt in hoofdzaak gerekend tot de curatieve somatische zorg naast de psychomotorische, psychiatrische en palliatieve zorg. Ook de aandacht voor preventie en het belang van gezond en verantwoord bewegen, maken deel uit van het takenpakket.

Het kinesitherapeutische domein wordt daarbij ondersteund en gedragen door de biomedische en de gedragswetenschappen.

De titel “Kinesitherapeut” is erkend. Een kinesitherapeut volgde een hogeschool opleiding of universitaire opleiding en is geregistreerd bij het RIZIV, al dan niet geconventioneerd.

Een kinesitherapeut is gehouden aan het beroepsgeheim en dient de deontologische code te respecteren.

Doelstellingen
De kinesitherapeutische zorgverlening beoogt de kwaliteit van het leven te vergroten of te behouden door functies, activiteiten en participatie van de patiënt te bevorderen en door invloed uit te oefenen op zowel persoonlijke als omgevingsfactoren.

Kinesitherapie wil er zo toe bijdragen dat mensen blijven deelnemen aan de arbeidssituatie en hun sociaal gebeuren.

Kinesitherapie draagt zowel binnen als buiten de gezondheidszorg bij aan het beperken van de kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.