Wanneer je je laat begeleiden door een tabakoloog, wordt dit deels vergoed door de overheid. Je hebt elk jaar recht op 4 uur individuele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep. Als je jaarlijkse aantal uren op zijn, heb je geen recht meer op een financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid.

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je slechts 1 euro per kwartier begeleiding. Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan betaal je 7.5 euro per kwartier. Het overige deel wordt rechtstreeks door de overheid aan de tabakoloog vergoed, onafhankelijk van je mutualiteit.