ZELFSTANDIG VERPLEEGKUNDIGE – DIABETESEDUCATOR (M/V)

Verwachte competenties

 • Diploma bachelor verpleegkunde en postgraduaat diabeteseducator
 • Rijbewijs B
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen functioneren
 • Multidisciplinair kunnen samenwerken met artsen en andere zorgverstrekkers
 • Kwaliteitsbewaking van de zorg
 • Enthousiast, gemotiveerd en positief ingesteld zijn

Taakomschrijving

 • Participatie aan Zorgteam Diabetes samen met kinesist, verpleegkundige, diëtist, psycholoog en podoloog
 • Consultatie diabeteseducatie waarbij je patiënten opvolgt, begeleidt en psychosociaal ondersteunt
 • Uitbouw van diabeteseducatie met ondersteuning vanwege coördinator thuisverpleging, diëtiste-diabeteseducator, zorgmanager e.a. paramedici
 • Educatie aan diabetici die naar de praktijk worden doorverwezen en al dan niet reeds door onze medewerkers worden behandeld en/of verzorgd
 • Informeren en sensibiliseren van medewerkers, patiënten en mantelzorgers over ‘diabetes’
 • Preventieve en curatieve verpleegkundige zorgen verlenen aan de patiënten ter bevordering van hun gezondheid
 • Rapporteren van educatie, toegediende zorgen, observaties en registraties in het elektronisch patiëntendossier
 • Contacten met externe partners en netwerking
 • Desgewenst verpleegkundige zorgen toedienen in de regio Antwerpen, Deurne, Berchem, Borgerhout, Borsbeek, Boechout, Mortsel, Wijnegem, Wommelgem – keuze regio gebeurt in overleg (eventueel tijdelijk ter aanvulling van de prestaties diabeteseducatie i.f.v. de uitbouw ervan): hygiënische zorgen, inspuitingen, wondzorg, sondevoeding, home-TPN, peritoneale dialyse, palliatieve zorg e.a.

Ons aanbod

 • Een voltijdse of deeltijdse dagtaak
 • Flexibele uurroosterinvulling voor optimale planning werk – privé: u geeft uw wensen te kennen en bepaalt zelf het aantal verlofdagen
 • Een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • Erelonen volgens prestaties op zelfstandige basis
 • Ondersteuning in administratieve taken (beginnende zelfstandigen worden door ons goed gecoacht)
 • Opleiding in alle taakaspecten o.a. rapporteren in het elektronisch patiëntendossier
 • Overlegmomenten multidisciplinaire samenwerking rond diabetes en patiëntenbespreking
 • Ruimte voor initiatief en open communicatie

Solliciteren
Paramedisch Centrum Boekenberg
Nathalie Constandt – Zorgmanager
Cruyslei 104 – 2100 Deurne
Gsm: 0476/83 71 42
E-mail: info@pmcboekenberg.be

Voor meer informatie kan u terecht bij Nathalie Constandt alsook op onze website www.paramedischcentrumboekenberg.be