Voorschrift
De vroedvrouw kan u en uw baby begeleiden tot één jaar na de bevalling tijdens maximaal 7 consultaties. Hiervoor heeft u geen voorschrift nodig. Als u na deze huisbezoeken toch nog verdere opvolging wenst, kan dat via een verlenging op voorschrift van de arts.

 

Consultatie
Consultaties en informatiesessies kunnen plaatsvinden in de consultatieruimte van de groepspraktijk, maar ook huisbezoeken zijn mogelijk in de volgende regio’s:
* Berchem
* Borgerhout
* Borsbeek
* Deurne
* Mortsel
* Antwerpen Centrum
Andere regio’s zijn bespreekbaar.