Wat is het?

Thoracic outlet syndroom (TOS) of schoudergordelsyndroom is een verzamelnaam voor klachten die ontstaan wanneer de zenuw- en vaatbundel die naar de arm loopt gekneld geraakt. Deze zenuw- en vaatbundel komt ter hoogte van de schouder uit de ribbenkast (thorax) en hals. Deze plek noemt men de bovenste thoracale opening (‘thoracic outlet’). Bij sommige personen met een voorbeschikte lichaamsbouw kan deze opening vernauwd zijn, waardoor bij bepaalde houdingen de zenuw- en vaatbundel wordt afgekneld.

Hoe vaak komt het voor?

Dit syndroom komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en is zeldzaam boven de 50 jaar.

Hoe kun je het herkennen?

De typische symptomen zijn pijn en gevoelloosheid in vingers, hand, arm en schouder. De pijn kan uitstralen naar de borst. Symptomen worden tevens uitgelokt bij activiteiten uitgevoerd met de armen omhoog, op schouderhoogte of hoger. Nachtelijke klachten ontstaan vaak na een inspanning.

Hoe stelt je arts de aandoening vast?

Je arts voert eerst een aantal tests uit. De bedoeling hiervan is klachten uitlokken door de opening waardoor de vaat- en zenuwbundel door de spieren in het schouder- en halsgebied naar buiten treedt, te vernauwen. Lokt deze test klachten uit, dan wijst dit op TOS. De tests worden voorzichtig uitgevoerd. Bijkomende tekenen zoals een beperkte beweeglijkheid van de bovenste wervelkolom of afwijkende polsslagen van de armslagader (via voelen of beluisteren met een stethoscoop) worden eveneens nagegaan.
Daarnaast vraagt je arts een aantal technische onderzoeken aan om andere oorzaken uit te sluiten:
– een radiografie (Rx-onderzoek) van de ribbenkast (thorax) en hoge wervelkolom (cervicale wervelzuil) om een tumor, nekprobleem of de aanwezigheid van een extra rib uit te sluiten.
– een MRI (beeldvorming met magnetische resonantie, ook wel NMR genoemd) om na te gaan of er sprake is van een discushernia of neurologische aandoeningen zoals multipele sclerose (MS).
– elektrodiagnostisch onderzoek (electromyografie en zenuwgeleidingsonderzoek) om het onderscheid te maken met andere oorzaken van druk op de zenuwen in de arm, zoals het carpaletunnelsyndroom. Hierbij is er druk op een zenuw in de pols.

Wat kun je zelf doen?

De klachten worden vaak uitgelokt door statisch, bovenhands werk (schouderhoogte of hoger). Daarom vermijd je dergelijk werk best zo veel mogelijk.

Wat kan je arts doen?

De hoeksteen van de behandeling is kinesitherapie. Hiermee verstevig je de juiste spiergroepen en corrigeer je je houding. Het is erg belangrijk om deze behandeling lang vol te houden. Enkel zo bereik je goede resultaten. Een ingreep waarbij men tracht de oorzaak van de afknelling weg te nemen, is voorbehouden voor ernstige gevallen.

Meer weten?

https://www.hierhebikpijn.nl/aandoening/85/thoracic-outlet-syndroom

Zie ook

Richtlijn zenuwentrapment (zenuwbeklemming) en compressieaandoeningen

Bronnen

www.ebmpracticenet.be

verschenen op 30/06/2016