Wat is het?
Een geknelde zenuw in het bovenbeen wordt in medische termen ‘meralgia paraesthetica’ genoemd. De aandoening wordt doorgaans veroorzaakt door een inklemming van een huidzenuw ter hoogte van de lies (de nervus cutaneus femoris lateralis). In een op drie gevallen is een afwijking in het traject van deze zenuw de oorzaak. In sommige gevallen vindt men geen duidelijke oorzaak. Strakke kleding en sommige bewegingen kunnen de klachten verergeren. In zeldzame gevallen komt het aan beide zijden voor. De klachten verdwijnen doorgaans spontaan.

Hoe vaak komt het voor?
Meralgia paraesthetica is een vrij zeldzame aandoening die vooral mannen van middelbare leeftijd met overgewicht treft.

Hoe kun je het herkennen?
De belangrijkste symptomen zijn een verminderd gevoel, tintelingen of brandende pijn aan de voorkant en/of zijkant van het bovenbeen. Meralgia paraesthetica geeft geen krachtsverlies in de dijspieren.

Hoe stelt je arts de aandoening vast?
De arts stelt de diagnose op basis van een klinisch onderzoek. Hij zal de klachten proberen uit te lokken door het bovenbeen naar achter te bewegen (met gebogen knie), eventueel in combinatie met het uitoefenen van druk op de vermoedelijke inklemmingsplaats in de lies. Hij zal andere aandoeningen uitsluiten die last kunnen veroorzaken op dezelfde plek, zoals een ontstoken slijmbeurs van de heup of pees, een zenuwwortelcompressie of heupartrose. Meestal zijn geen bijkomende onderzoeken nodig. Bij twijfel over de diagnose gebeurt een zenuwgeleidingsonderzoek bij een specialist fysische geneeskunde of bij een neuroloog.

Wat kun je zelf doen?
Mocht overgewicht de uitlokkende factor zijn, dan probeer je best wat gewicht te verliezen. Draag geen te strakke kleren of maak geen belastende bewegingen.

Wat kan je arts doen?
Naast bovenstaande adviezen zal de arts je een ontstekingsremmer voorschrijven en je aanraden om ‘cold packs’ te leggen op de plaats van de inklemming. Kinesitherapie met stretchoefeningen voor de heupbuigers (heupflexoren) kan ook helpen.
Brengt dit allemaal onvoldoende soelaas, dan zal de arts een inspuiting met cortisone en een lokaal verdovend middel overwegen. Blijft de aandoening desondanks storend aanwezig, dan kan men opteren voor een operatie (waarbij de zenuwinklemming wordt opgeheven) of voor medicatie tegen zenuwpijnen (of neuropathische pijn).

Bronnen
www.ebmpracticenet.be
https://www.thuisarts.nl/meralgia-paraesthetica/ik-heb-meralgia-paraesthetica

verschenen op 23/06/2016