Humane ergonomie (nek- en rugscholing, kniescholing, schouderscholing…)
Humane ergonomie is een causale therapie gericht op biomechanische problemen: de oorzaak van fysieke overbelasting (rugpijn, nekpijn, kniepijn, schouderpijn,…) wordt voorkomen door het aanleren van correcte houdingen/bewegingen en het realiseren van veilig lichaamsgebruik. Hierdoor wordt het ontstaan van letsels vermeden (primaire preventie) of het herstel bevorderd en het herval vermeden (secundaire preventie).
Humane ergonomie beoogt door operante conditionering en het gebruik van hulpmiddelen (braces, taping) veranderingen in de dagdagelijkse houdingen/bewegingen te bekomen en door zelfzorg aan een vlug en natuurlijk herstel te werken.
Voorbeelden van humane ergonomie zijn nek- en rugscholing waar door het aanleren en realiseren van veilige hef-en tilgewoonten naast zit-, sta- en wandelgewoonten rug- en nekklachten oorzakelijk begeleid kunnen worden.
Voorts wordt er ook advies verstrekt over ergonomische aspecten uit de woon-, werk- en leefsituatie.