Manuele therapie
Onder manuele therapie wordt verstaan een gespecialiseerd domein binnen de kinesitherapie welk zich richt op neuromusculoskeletale aandoeningen, gebaseerd op klinisch redeneren, gebruik makend van zeer specifieke diagnostische- en behandelingstechnieken, inclusief manuele handgrepen/technieken en therapeutische oefenvormen.
De manueel therapeut heeft bovenop de klassieke kinesitherapiebehandeltechnieken (dwarse rek, klassieke mobilisatie, stretching, diepe dwarse fricties, oefentherapie) zich verder gespecialiseerd in extra manuele technieken met o.a. specifieke mobilisaties van de gewrichten zoals tracties, translaties, oscillaties en vertebrale manipulaties.