Voorschrift
Enkel diabetespatiënten met “diabetespas” of “zorgtraject” dienen een voorschrift mee te brengen om recht te hebben op terugbetaling door het RIZIV.
Voor alle andere voedings- of dieetadviezen is geen voorschrift nodig en wordt er een deel van de consultaties terugbetaald afhankelijk van uw mutualiteit.

Consultatie
De behandelingen vinden plaats in onze praktijk.
Huisbezoeken zijn eventueel mogelijk voor patiënten die zich moeilijk kunnen verplaatsen naar de praktijk.