Voorschrift
Er is geen medisch voorschrift vereist.
Tot op heden is er nog geen terugbetaling van de mutualiteit. Voor kinderen wordt regelmatig tussenkomst voorzien. Voor volwassenen is dit afhankelijk van mutualiteit en regio. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de mutualiteit waarbij u aangesloten bent.

Behandelingslocatie
De behandeling vindt plaats in onze praktijk. Huisbezoek is uitzonderlijk mogelijk als het gekaderd is binnen een behandeling.