Voorschrift
De uitoefening van de kinesitherapie is enkel mogelijk met medisch voorschrift:
– na verwijzing door de arts kunnen wij een zorg opstarten
– op verzoek van de arts kunnen wij vaststellen of er al dan niet een indicatie voor kinesitherapie bestaat
– indien patiënten ons zonder medisch voorschrift rechtstreeks consulteren kunnen we geen onmiddellijke zorg opstarten

Consultatie
De behandeling gebeurt meestal in onze praktijkruimte, waar wij door middel van een goede outillering kunnen instaan voor een optimale begeleiding.
Uitzonderlijk kan de behandeling bij de patiënten thuis op voorwaarde dat zij zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen.