Wat is het?
Cognitieve gedragstherapie is een behandelmethode uit de psychiatrie, en bestaat uit een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Bij cognitieve therapie gaat men ervan uit dat het denken een invloed heeft op het gevoelsleven en op het doen van de mens. Bij gedragstherapie staat het gedrag centraal: hoe iemand handelt, bepaalt in belangrijke mate ook hoe die persoon zich voelt. Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dus dat gedachten (cognities) een invloed hebben op ons gedrag en op hoe we ons voelen, en omgekeerd. Via cognitieve gedragstherapie leert men via inzichten het gedrag te beheersen en zo nodig te veranderen. Het is daarom belangrijk inzicht te krijgen in de manier van denken. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken met een psycholoog of psychiater en door opdrachten thuis te doen. De uiteindelijke bedoeling is altijd dat je beter leert omgaan met je emotionele problemen, zoals angst, boosheid, somberheid of schuldgevoelens. Tijdens de therapie tracht men soms ook inzicht te krijgen in bepaalde gebeurtenissen uit het verleden. Kunnen ze de afwijkende ideeën en/of gedragingen van nu verklaren? Nochtans richt cognitieve gedragstherapie zich veel vaker op het heden dan op het verleden. Door trainingen tijdens de consultatie, in het echte leven en allerhande huisopdrachten komt men gaandeweg tot nieuwe gedachten en een ander, meer positief gedrag. Uit onderzoek blijkt dat het veranderen van gedrag en tegelijk ook de gedachten goed samengaan. Beide vormen van psychotherapie maken van dezelfde methodes gebruik, zoals bijvoorbeeld het meegeven van huisopdrachten en oefeningen. Cognitieve gedragstherapie is doeltreffend, vooral bij depressie, gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, sociale fobie, posttraumatische stressstoornis, depressie en angst in de kindertijd.

Wat kun je zelf doen?
Het doel is zelfmonitoring. Dat wil zeggen dat je controle krijgt over je gevoelens, je gedachten en je eigen gedrag. Hierin slaag je almaar beter naarmate je de opdrachten uitvoert tussen de therapiesessies (huiswerk). Controle krijgen doe je door nauwkeurig een aantal zaken te noteren. Als je een situatie hebt meegemaakt die een sterke emotionele reactie veroorzaakte, ga dan om te beginnen eens na welke beelden en gedachten er op dat moment bij je opkwamen. Met wie was je toen, wat was je aan het doen, wanneer was het, waar was je? Wat waren je gevoelens dan? Hoe sterk waren die (op een schaal van 0 tot 100%)? Probeer voor jezelf te achterhalen welke automatische gedachten en beelden je toen had. Breng je notities mee naar je volgende afspraak met de arts of psycholoog.

Bronnen
www.ebmpracticenet.be
http://www.prismapsychologie.nl/userfiles/image/06-a%20Cognitieve%20Gedrags%20Therapie%20(uitleg).pdf
http://www.ggzgroep.nl/cognitieve-gedragstherapie/