Praktijk 27 €
Huisbezoek 28 €

Terugbetalingsmodaliteiten van het ziekenfonds voor de medische voetverzorging.

Liberale mutualiteit

Socialistische mutualiteit 
Euromut 
Onafhankelijke mutualiteit      
Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Een lijst opvragen met namen en telefoonnummers in uw regio. U krijgt een tussenkomst van de Liberale Mutualiteit
Een terugbetaling tot 20 euro per kalenderjaar. Diabetici krijgen een terugbetaling tot 30 euro per jaar.  
Een tegemoetkoming van 5 euro, met een maximum van 6 behandelingen per jaar. Wie jonger is dan 65 jaar, moet een medisch voorschrift voorleggen. Opgelet: Terugbetaling enkel bij pedicure die lid is bij Euromut.
Een tegemoetkoming van 2,50 euro. per sessie, tot 8 behandelingen per persoon per jaar.
Terugbetaling vanaf 60 jaar. Een tegemoetkoming van 25 euro verspreid over 5 behandelingen per jaar.