Plaats binnen de gezondheidszorg
De taak van een diëtiste is het aanpassen van de voeding en het eetgedrag.

Een diëtiste is een deskundige op het gebied van voeding en dieet in relatie tot ziekte en gezondheid en past de kennis van de voedings- en dieetleer toe, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

De titel van diëtiste is beschermd door het wettelijk erkende diploma, behaald na een 3-jarige bacheloropleiding.

Doelstellingen
De diëtist ondersteunt en begeleidt patiënten bij het aanpassen van de voedings- en leefgewoonten, met als doel het bevorderen, behouden of herstellen van de gezondheid.