Wat is het?
Het rustelozebenensyndroom is een aandoening waarbij je ’s nachts een onaangenaam gevoel hebt in de benen, dat vermindert door ze te bewegen. Zwangerschap, ouderdom, ijzertekort en nierproblemen kunnen aan de basis liggen van dit probleem.
Sommige medicijnen, zoals antipsychotica, kunnen loopdwang veroorzaken.
Bij loopdwang kun je onmogelijk blijven stilzitten. Dit fenomeen treedt meestal op binnen de eerste weken na starten van de medicatie.
Spierkrampen zijn pijnlijke samentrekkingen van de spieren en komen vooral voor in de benen. Deze krampen kunnen onder meer veroorzaakt worden door uitdroging, vochtafdrijvende medicatie en gezwollen benen. Meestal wordt geen verklaring gevonden. 

Hoe vaak komt het voor?
Het rustelozebenensyndroom treft drie keer vaker vrouwen dan mannen; ongeveer 1 op 1 000 personen hebben het. Het komt vooral voor na de leeftijd van 50 jaar.

Hoe stelt je arts de aandoening vast?
De arts zal je benen onderzoeken en letten op afwijkingen van de huid, de doorbloeding, gevoeligheid en spieren. Als hij rusteloze benen vermoedt, zal hij een bloedafname doen om de ijzerreserve en nierfunctie te controleren. In geval van spierkrampen zal ook een bloedafname gebeuren voor het bepalen van elektrolieten, suiker en bloedcellen.

Wat kun je zelf doen?
Het is belangrijk om goed te slapen, maar dit kan op zich misschien niet voldoende zijn. Bij spierkrampen kan stretching als eerste maatregel helpen.

Wat kan je arts doen?
De arts kan voorstellen om verschillende medicijnen te gebruiken om de klachten van het rustelozebenensyndroom te verlichten. Bij loopdwang volstaat het meestal om de dosis antipsychotica te verminderen of het medicijn te vervangen.

Bron
www.ebmpracticenet.be
www.intego.be

verschenen op 13/12/2013