Plaats binnen de gezondheidzorg
Podologie is de wetenschap, de kunde die zich bezig houdt met de structuur, de functie van de voet en dit in relatie tot hoger gelegen segmenten.

Een podoloog is een paramedicus die meestal na verwijzing van een arts of arts-specialist, patiënten met klachten ter hoogte van de voet onderzoekt en indien nodig behandelt. Deze klachten kunnen zich zowel ter hoogte van de huid als nagels van de voet bevinden, maar kunnen eveneens klachten zijn van het bewegingsstelsel.

De podoloog vervult ook onder andere een belangrijke sleutelrol bij de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen.

Een erkend podoloog met Rizivnummer volgde een minimaal 3-jarige opleiding aan één van de 3 erkende opleidingen in België.

Doelstellingen
Podologische zorg tracht de kwaliteit van bewegen te optimaliseren door gebruik te maken van verschillende behandelingstechnieken, dit steeds op maat gemaakt naar de noden van de patiënt.

Een podoloog kan zowel preventief als curatief te werk gaan. Een podoloog zal steeds trachten de oorzaak van de klachten te behandelen en niet enkel aan symptoombestrijding te doen.