www.fvib.be: Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen
www.riziv.be: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
www.kce.fgov.be: Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg
www.health.belgium.be: FOD Volksgezondheid
www.vigez.be: Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
www.zorg-en-gezondheid.be: Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid
www.gezondheid.be: Kwalitatieve en betrouwbare informatie rond gezondheid
www.gezondheidenwetenschap.be: betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op Evidence-Based Medicine (EBM)
www.minerva-ebm.be: Tijdschrift voor Evidence-Based Medicine