Plaats binnen de gezondheidszorg
Een psycholoog onderzoekt het gedrag, de gedachten en de emoties van een persoon.

Door middel van gesprekstherapie praat de psycholoog over problemen en klachten en zoekt samen naar oplossingen. Een psycholoog baseert zich hiervoor op wetenschappelijke inzichten en methodes.

Een psycholoog gedraagt zich conform de deontologische code en heeft beroepsgeheim.

De titel “Psycholoog” is erkend en wordt behaald na een 5-jarige universitaire opleiding en is geregistreerd als psycholoog bij de Psychologencommissie.

Sommige psychologen volgen na hun studies een bijkomende therapie opleiding.

Doelstelling
Een psycholoog helpt personen hun gedrag te begrijpen en te veranderen naar nieuw gewenst gedrag.

Een psycholoog helpt je een ander perspectief te geven. Je krijgt inzicht in bepaalde aspecten van jezelf en je omgeving.