We starten met een intake gesprek met als doel een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld te vormen van de moeilijkheden. Vervolgens bespreken we eventuele oplossingen en zoeken we in samenspraak naar de best passende begeleiding. We adviseren, behandelen of verwijzen door indien nodig.

Het aantal therapiecontacten hangt af van de hulpvraag en de aard en omvang van de problematiek.