Onze verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het vormen van een klinisch oordeel, voor hun handelingen en voor het resultaat van hun zorgverlening.

In functie van de medische diagnose voeren ze de door de arts voorgeschreven behandeling uit.

Bij aanvang van de zorg leggen ze de gezondheidsstatus van de patiënt vast zowel op fysisch, psychisch als sociaal vlak en omschrijven ze de verpleegproblemen.

Naast de strikt verpleegkundige verstrekkingen nemen zij ook alle mogelijke problemen van hun patiënten ter harte. Hiervoor wordt er nauw overlegd en samengewerkt met de patiënt, de familieleden, de mantelverzorgers en met andere diensten en professionele hulpverleners.

Daarnaast verlenen ze stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces.

Er wordt gewerkt in kleine zorgteams van een 4-tal verpleegkundigen, wat een persoonlijke zorgverlening mogelijk maakt en continuïteit waarborgt.

Al onze verpleegkundigen volgen permanente navorming. Het team telt een aantal “Referentieverpleegkundigen Wondzorg”, een “Referentieverpleegkundige Palliatieve zorg” en een “Referentieverpleegkundige Diabetologie”.