Binnen de zorgverlening hebben artsen en kinesitherapeuten ieder hun eigen benaderingswijze, waardoor de medische en kinesitherapeutische zorg elkaar wederzijds aanvullen.

Met kinesitherapie op maat willen we bijdragen tot een zo groot mogelijk functioneel herstel van onze patiënten en dit zowel op fysisch, psychisch als sociaal vlak.

Hierbij maken wij gebruik van technieken die hun efficiëntie bewezen hebben.

Een consult start steeds met een uitgebreide bevraging en een kinesitherapeutisch onderzoek. Het resulterende bilan moet ons in staat stellen om samen met de patiënt, in functie van de hulpvraag en het behandeldoel, een behandelplan op te maken.

Het behandelplan voorziet voornamelijk in een oorzakelijke begeleiding, eerder dan in symptoombestrijding.

De actieve betrokkenheid van onze patiënten is van groot belang. Inzicht in de problematiek en zelfverantwoordelijkheid moeten leiden tot een duurzaam herstel. Secundaire preventie en thuisoefentherapie zijn daarom essentieel.

Meetinstrumenten stellen ons in staat klachten te objectiveren en evoluties op te volgen.

Voor een optimale zorg werken wij bij specifieke ziektebeelden samen met andere zorgverstrekkers uit zowel de eerste als tweede lijn en met verschillende netwerken.

Door permanente opleiding en navorming behouden wij onze kennis, vaardigheden en attitude en trachten deze verder uit te breiden.